Cieņa - pazaudētā vērtība mūsdienu attiecībās - 27.01.2013. Sludina Dainis Pandars

Mūsdienās vārds "cieņa" izklausās kā svešvārds, jo mēs esam pazaudējuši šī vārda jēgu. Bez cieņas nevar pastāvēt pareizas attiecības ar Dievu un ar cilvēkiem, jo "goda" izrādīšana otram ir svarīga sastāvdaļa ikdienas attiecībās.

Kā no miesīga cilvēka kļūt par garīgu - 13.01.2013. Sludina Dainis Pandars

Bībelē mēs pamanām, ka pastāv trīs tipu cilvēki - dvēseliskie, miesīgie un garīgie. Ar ko tie atšķiras, un kā no miesīga cilvēka kļūt par garīgu?

Dieva Valstība - demokrātija vai monarhija? 18.11.2012. Sludina Dainis Pandars

Latvijas valstī pastāv demokrātija jeb valsts vara ir tautas rokās. Bībele ir teikts, ka Dieva Valstībā var ir ķēniņa jeb Jēzus Kristus rokās. Kā mūsu demokrātiskā domāšana var ietekmēt mūsu attieksmi pret Dieva Valstību?

Dievkalpojumu laiki:

Svētdienās:

Lūgšanas: 

  • Lūgšanu dievkalpojums katru piektdienu pl.19

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr