Vai tavs vārds ir rakstīts Dzīvības Grāmatā? 17.02.2013. Sludina Dainis Pandars

Visiem cilvēkiem būs jāstājas Dieva priekšā, lai atbildētu par to, kā viņš ir dzīvojis virs zemes. Mūžīgajā tiesā tiks pasludināts spriedums katram cilvēkam  - vai nu sods uguns jūrā, vai Mūžīgā Dzīvība tiem, kuru vārdi būs ierakstīti Dzīvības Grāmatā. Vai tavs vārds ir ierakstīts Dzīvības Grāmatā?

Cieņa - pazaudētā vērtība mūsdienu attiecībās - 27.01.2013. Sludina Dainis Pandars

Mūsdienās vārds "cieņa" izklausās kā svešvārds, jo mēs esam pazaudējuši šī vārda jēgu. Bez cieņas nevar pastāvēt pareizas attiecības ar Dievu un ar cilvēkiem, jo "goda" izrādīšana otram ir svarīga sastāvdaļa ikdienas attiecībās.

Kā no miesīga cilvēka kļūt par garīgu - 13.01.2013. Sludina Dainis Pandars

Bībelē mēs pamanām, ka pastāv trīs tipu cilvēki - dvēseliskie, miesīgie un garīgie. Ar ko tie atšķiras, un kā no miesīga cilvēka kļūt par garīgu?

Dieva Valstība - demokrātija vai monarhija? 18.11.2012. Sludina Dainis Pandars

Latvijas valstī pastāv demokrātija jeb valsts vara ir tautas rokās. Bībele ir teikts, ka Dieva Valstībā var ir ķēniņa jeb Jēzus Kristus rokās. Kā mūsu demokrātiskā domāšana var ietekmēt mūsu attieksmi pret Dieva Valstību?

Dievkalpojumu laiki:

Svētdienās:

  • 11:00 Regulārais dievkalpojums

Lūgšanas: 

  • Lūgšanu dievkalpojums katru piektdienu pl.19

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr