Lieldienas vai Pashā svētki? 24.03.2013. Sludina Jānis Ģēģeris

 Mūsdienās daudzi svin Lieldienas, taču mūsdienās reti, kurš zin patieso šo svētku nozīmi, kāda tā ir atrodama Bībelē - Pashā svētki. Kāda tad ir atšķirība?

Meklēt pazudušo. 17.03.2013. Sludina Dainis Pandars

Jēzus stāstīja trīs līdzības par pazudušajiem, kurus Dievs dodas meklēt. Taču šīs līdzības Viņš nestāstīja grēciniekiem, bet tā laika reliģiskajiem līderiem farizejiem. Ko Jēzus ar šī līdzībām gribēja pateikt viņiem, un ko tās māca mums?

Staigāt Ābrahāma ticībā. 10.03.2013. Sludina Dainis Pandars

Svētajos Rakstos atklājas, ka vīrs vārdā Ābrahāms nosaukts par "ticības tēvu" un kļuvis par piemēru, kas parāda kā staigāt ticībā Dievam. Ko tas prasa no mums, lai mēs staigātu ticībā un paļāvībā uz Dievu tāpat kā viņš?

Mēs esam lūgšanu nams. 03.03.2013. Sludina Dainis Pandars

Kad Jēzus iegāja Jeruzālemes templī, Viņš izdzina no turienes naudas mainītājus, baložu pārdevējus un teica, ka "Dieva nams ir lūgšanu nams". Kas izraisīja tik karstas Dieva Dēla dusmas, un ko Jēzus teiktu par mūsdienu lūgšanu namu?

Mūsdienu elkdievība (2.Mozus 20:1-6). 24.02.2013. Sludina Dainis Pandars

2.Mozus 20:1-6 ir pirmais un otrais no desmit Dieva baušļiem, kas runā par to, ka ir tikai viens Dievs un ir aizliegts veidot jebkādu elka tēlu. Kā ir mūsdienās? Vai pastāv daudzdievība un elki, kurus cilvēki rada, zemojas un kalpo tiem?

Dievkalpojumu laiki:

Svētdienās:

  • 11:00 Regulārais dievkalpojums

Lūgšanas: 

  • Lūgšanu dievkalpojums katru piektdienu pl.19

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr