Cīņa par Kristus reputāciju mūsdienās. 16.06.2013. Sludina Dainis Pandars

Ko par Jēzu Kristu mūsdienās domā cilvēki? Ko pārsvarā caur medijiem dzirdam par Viņu? Lielākā daļa informācijas ir nicināšana, izsmiešana, zaimošana. Bībele mums atklāj, ka par Jēzus Kristus reputāciju notiek cīņa. Arī mūsdienās...

Ko nozīmē mīlēt sevi pašu un savu tuvāko? 09.06.2013. Sludina Dainis Pandars

Svētajos Rakstos visa Dieva griba izpaužas divās pavēlēs - "Mīlēt Dievu no visas savas sirds, spēka un prāta" un "Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu". Bet ko īsti nozīmē mīlēt sevi pašu?

Labais Gans vai elektriskais gans? 02.06.2013. Sludina Dainis Pandars

Mūsdienās ganības maz atgādina tās, kādas tās bija Bībeles laikos. Šodien vairāk tiek lietots "elektriskais gans" un nevis gans kā persona. Vai nav līdzīgi arī mūsu garīgajā dzīvē, kad mūs vada nevis Jēzus kā Labais Gans, bet mūsu pašu izdomātais "elektriskais gans"?

Jūdas skūpsts. 28.05.2013. Sludina Dainis Pandars

Tajā naktī, kad Jēzus Kristus tika apcietināts, notika kāda baisa lieta - viens mācekļiem Jūda Iskariots Viņu nodeva. Jūda to izdarīja, sniegdams Jēzum "skūpstu", kas tajā laikā bija īpaša cieņas izpausme pret skolotājiem. Tikai šoreiz šī zīme nebija uz cieņu, bet uz nāvi. Kā mēs varam mūsdienās nodot Jēzu ar "skūpstu"?

Tēva apsolījums Vasarsvētkos. 19.05.2013. Sludina Dainis Pandars

Vieni no lielākajiem kristiešu svētkiem ir Vasarsvētki. Jēzu teica, ka šajā dienā piepildīsies Dieva Tēva apsolījums. Kas tad ir tas, ko Tēvs apsolījis piepildīt sākot ar Vasarsvētkiem?

Dievkalpojumu laiki:

  • Svētdienās plkst. 10:00 Ogres DOMS, kā arī plkst. 12:00 regulārais dievkalpojums.

Lūgšanas: 

  • lūgšanu dievkalpojumi katru otro piektdienu pl.19

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr