Elijas sindroms. 14.04.2013. Sludina Elmārs Pļaviņš

Bībelē ir stāsts par pravieti Eliju, kurš pēc lielas izcīnītas uzvaras nonāca depresijā. Kā no šīs nospiestības Dievs viņu izveda un ko mēs no tā varam mācīties.

Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums. 31.03.2013. Sludina Dainis Pandars

Svētku dievkalpojums ar dziesmām un svētrunu "Augšāmcēlies līdz ar Kristu", kurā ir runa par to, vai dzīvojam šo jauno garīgo dzīvi, kuru Dievs mums ir paredzējis.

Lieldienas vai Pashā svētki? 24.03.2013. Sludina Jānis Ģēģeris

 Mūsdienās daudzi svin Lieldienas, taču mūsdienās reti, kurš zin patieso šo svētku nozīmi, kāda tā ir atrodama Bībelē - Pashā svētki. Kāda tad ir atšķirība?

Meklēt pazudušo. 17.03.2013. Sludina Dainis Pandars

Jēzus stāstīja trīs līdzības par pazudušajiem, kurus Dievs dodas meklēt. Taču šīs līdzības Viņš nestāstīja grēciniekiem, bet tā laika reliģiskajiem līderiem farizejiem. Ko Jēzus ar šī līdzībām gribēja pateikt viņiem, un ko tās māca mums?

Staigāt Ābrahāma ticībā. 10.03.2013. Sludina Dainis Pandars

Svētajos Rakstos atklājas, ka vīrs vārdā Ābrahāms nosaukts par "ticības tēvu" un kļuvis par piemēru, kas parāda kā staigāt ticībā Dievam. Ko tas prasa no mums, lai mēs staigātu ticībā un paļāvībā uz Dievu tāpat kā viņš?

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr