Vīru kalpošana

Vīru kalpošanas mērķis ir palīdzēt būt vīriem savstarpējā sadraudzībā, vienam otru iedrošinot un un garīgi atbalstot, ejot cauri dzīves izaicinājumiem, atbildībām un grūtībām. Liecinot par Dieva darbiem, vīri var kopīgi mācīties kā paļauties uz savu Radītāju ikdienas dzīvē, lai krīzes brīžos viņi paliktu ar stipru "mugurkaulu" uz kuru var paļauties visa ģimene un apkārtējie cilvēki.

 

Vienreiz mēnesī sestdienā no plkst.9:00-12:00 notiek vīru brokastis, kurā bez brokastīm, ir iespēja dzirdēt kādu vieslektoru un mazajās grupiņās pārrunāt dzirdēto un lūgt Dievu par vajadzībām.

 

Katru trešdienu plkst.7:00 draudzes telpās notiek vīru lūgšanas, kurās vīri lūdz Dievu par dažādām vajadzībām, kopīgi studē Bībeli, kā arī ietur kopīgu maltīti pirms priekšā stāvošās darba dienas

 

Vīru pasākums "Lielais loms" 2011.gada vasarā

vīru pasākums

 

Lielais_loms_2

 

Lielais_loms_3

 

Lielais_loms_4

 

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr