Iespēja apmeklēt māceklības kursus
19.09.2019.

Iesākoties skolu mācību gadam, arī Ogres Trīsvienības baptistu draudzē rudenī iesāksies trīs dažādi māceklības kursi, kas palīdzēs veiksmīgāk garīgi augt un veidoties par Kristus mācekli. Lai arī šie kursi norisināsies dažādās nedēļas dienās, tomēr ieteicams izvēlēties sev piemērotāko kursu kvalitatīvākai garīgajai izaugsmei - "Augsim stipri Dieva ģimenē" (otrdienās no 24.09.), "Pazīt paklausīt piedzīvot" (svētdienās no 29.09.), "Brīvība Kristū" (ceturtdienās no 10.10.). Vairāk par katru no kursiem zemāk.

 

1. Augsim stipri Dieva ģimenē

 “Sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā!” Kol.2:7

Kad koks dzen saknes, ielaužas dziļi dzīvību dodošajā zemē, nav ilgi jāgaida līdz šī darbība atspoguļojas virs zemes. Izdzen jaunus zarus. Parādās zaļas, veselīgas lapas. Pat stumbrs aug spēcīgāks, izturīgāks pret vētrām. Tā ir ar mums. Ja mēs savā dzīvē izvēlēsimies jo dziļāk sakņoties Kristū, jo stiprāki un auglīgāki mēs kļūsim, spējīgāki izturēt dzīves vētras.

Ja vēlies garīgi pieaugt, izveidot vai nostiprināt garīgo disciplīnu, vari pievienoties kursam “Augsim stipri Dieva ģimenē”.


Kas tas ir, kad un ko tas var dot? Tā ir mācību grāmata, kas sastāv no 10 pusotru līdz divas stundas garām nodarbībām otrdienās 19.00  no 24.septembra grupai 4 līdz 8 dalībniekiem (max 10) un iepazīstina ar mūžīgajiem un pārbaudītajiem kristietības pamatiem. Piemēram, uzmundrinošs un izpildāms Bībeles lasīšanas plāns, efektīva Rakstu iegaumēšana un lūgšana gan vienatnē, gan grupā. Izmantojot šos ieročus savā dzīvē, tie pārveidos mūsu dzīvi. Mums veidosies ciešākas attiecības ar Dievu, mēs izpratīsim prioritāšu svarīgumu un vairāk sadraudzēsimies savā starpā.

 

Katra nodarbība pēc tam, kad tā ir sagatavota individuāli, izpildot mājas darbus un uzrakstot atbildes (tas prasīs papildus apmēram stundu katru nedēļu), jāapspriež ar saviem grupas biedriem. Pēc kursa beigšanas grāmata “Augsim stipri Dieva ģimenē” kļūs par vērtīgu rokasgrāmatu uz daudziem gadiem. Tā nav par sarežģītu tiem, kuri tikai pirms dažiem mēnešiem kļuvuši par kristiešiem. Tā noder arī tam, kurš ir kristietis jau vairākus gadus. Ja ritenis klibo nevis gludi ripo, jāpārskata centrālā ass un spieķi. Lai kristīgā dzīve “ripotu”, visiem tās “spieķiem” jābūt balansā. Šis kurss katru no tiem – 6 kristīgās dzīves  pamatsastāvdaļām aplūko sīkāk.

 

“Augsim stipri Dieva ģimenē” studēšana ir tikai līdzeklis, kā grupas dalībnieki var kļūt par paklausīgiem kristiešiem, jo programmas pašas par sevi cilvēkus neveido par Kristus mācekļiem, bet palīdz saprast Bībelē atklāto mācekļa dzīvesveidu, kā arī izmantot iegūtās zināšanas ikdienas dzīvē un garīgajā darbā. Tikai tad, ja cilvēks ļauj savā dzīvē darboties Svētajam Garam, var notikt nozīmīgas un neatgriezeniskas pozitīvas izmaiņas. Kādam šīs nodarbības var būt sākums ieradumiem, kas palīdzēs būt tuvākās attiecībās ar Jēzu Kristu.


Pieteikties līdz 22.septembrim t.29332644 – Aija Grīnberga


2. Pazīt Paklausīt Piedzīvot

Jēzus sacīja: “Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jņ.ev. 17:3). Mūžīgās dzīvības, kā arī šīs studijas pamats ir PAZĪT DIEVU UN PAZĪT JĒZU KRISTU, ko Viņš ir sūtījis. Dievu neiepazīst ar kādas programmas vai metodes palīdzības. Viņu var iepazīt ciešās mīlestības attiecībās. Caur šīm attiecībām Dievs atklāj savu gribu un lūdz tevi pievienoties Viņam tur, kur Viņš jau strādā. Kad tu paklausi, Dievs caur tevi veic kaut ko tādu, ko izdarīt var tikai Viņš. Tad tu, PIEDZĪVOJOT DIEVA darbību sevī, tuvāk IEPAZĪTU VIŅU.

 

Sākot ar 29.septembri svētdienās pēc dievkalpojuma tev ir iespēja piedalīties šajā pasaulē pazīstamajā 12 nedēļu studiju kursā, kurā tev būs iespēja iepazīt pamatprincipus Dieva vadībai savā dzīvē. Lai arī tas prasīs no tevis nedēļā šim kursam veltīt apmēram 5 stundas, tomēr laiks, ko tu būsi veltījis savam garīgajam ceļam kopā ar Dievu tev atmaksāsies uz visu atlikušo dzīvi. Šo kursu ir sastādījis baptistu mācītājs Henrijs Blekabijs caur kuru Dievs ir uzsācis ne tikai dažādas atmodas, bet arī lietojis misijas laukā visā pasaulē.

 

Kursu vadīs draudzes vecākais diakons Jānis Ģēģeris. Katram dalībniekam paredzēta rokasgrāmata. Vietu skaits ierobežots

Pieteikties līdz 22.septembrim t.26479941 – J.Ģēģeris

 

3. Brīvība Kristū

Kursa “Brīvība Kristū” mērķis ir palīdzēt ikviena kristietim kļūt par auglīgu mācekli. Šo kursu jau ir izmantojuši tūkstošiem cilvēku visā pasaulē, un to augstu vērtē cilvēki ar visdažādāko pagātni – gan kristieši ar stāžu, gan pavisam jauni Dieva bērni.

Ieraugiet patiesību, kas jūs tagad esat Kristū, atrisiniet personiskos un garīgos konfliktus un sāciet nobriest – iespējams, daudz ātrāk nekā jūs domājāt, ka ir iespējams. Dažas no kursā aplūkotajām tēmām ir:

  • Kā kļūstot par kristiešiem, mēs kļuvām gluži jauni cilvēki
  • Kādēļ mēs jebkurā brīdī varam droši bez bailēm tuvoties Dievam
  • Kāpēc nekas, ko mēs varam darīt, nevar Dievam likt mūs mīlēt vairāk vai mazāk
  • Kā izkliedēt pat vissmagāko pagātnes notikumu ietekmi
  • Kā tikt galā ar ierasta grēka modeļiem
  • Kā saprast Dieva nodomu savai dzīvei (tas var atšķirties no tā, ko jūs domājat!)

Kursa ilgums – 10 nedēļas, sākot no 10.oktobra, ceturtdienās pl.19. Kursā paredzētas divas rokas grāmatas un viena izbraukuma sesija sestdienā. Kursu vadīs mācītājs Dainis Pandars kopā ar citiem lektoriem. Kursa laikā paredzētas arī diskusijas grupās. Pieteikšanās līdz 7.oktobrim caur sms (28899025), sūtot tekstu: "vārds, uzvārds piesakās uz BK" (piem., Jānis Bērziņš piesakās uz BK).

 

Augsim stipri Dieva ģimenē

 

Brīvība Kristū

 

Pazīt paklausīt piedzīvot

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr