Baznīcu nakts Ogrē – iespēja satikt sevi, Dievu un cilvēkus
04.06.2019.

Jau vairākus gadus vasaras sākumā dažādās Latvijas baznīcās tiek rīkoti kultūras
un garīgi pasākumi, kas vienoti zem nosaukuma “Baznīcu nakts”.


Piektdien, 7. jūnijā, no 18.00 līdz 24.00 pie sevis viesos gaidīs četras Ogres kristīgās
baznīcas – Ogres evaņģēliski luteriskā draudze, Ogres Trīsvienības baptistu draudze,
Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze un Ogres kristiešu draudze “Vārda
Spēks”.


Programmā - radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, dažādas aktivitātes,
koncerti, svētbrīži, garīgas pārdomas, aizlūgumi un individuālas sarunas.


Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars aicina iepazīties:
“Lai kādu vislabāk iepazītu, ir jāaiziet pie viņa mājās. Lai labāk iepazītu baznīcu, ir
jāaiziet pie tās “mājās”. Baznīcu nakts ir tieši tāds neliturģisks pasākums, kurā var
iepazīt baznīcas mājas sajūtu – to neformālo atmosfēru, kuru veido draudzes cilvēki.
Baznīca ir kļuvusi viesmīlīgāka ienācējam, atvērtāka dialogam un radošāka savā
darbībā. To visu varēs piedzīvot Baznīcu naktī, apmeklējot Ogrē darbojošās draudzes,
kuras ir atšķirīgas savā liturģiskajā praksē, taču sadarbībā vienotas.”


Satikties, iepazīties, draudzēties un kopā darboties – uz to aicināts ikviens!

 

Baznīcu nakts programma baptistu draudzē

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr