OTBD aktuālie ziņojumu 18.02.2018
19.02.2018.
  • Videolekcija „Romiešu un grieķu iekarojumi” ceturtdien, 22. februārī 19.00 (Dainis Pandars mob.28899025)
  • Draudzes informatīvā sapulce svētdien, 25. februārī 13.00 (Jānis Ģēģeris mob.26479941)
  • Svētīšanās sapulces 15. un 16. martā 19.00 (Dainis Pandars mob.28899025)
  • Draudzes pilnsapulce 18. martā 14.00 (Jānis Ģēģeris mob.26479941)

________________________________________________________________________________________

* Vecākiem, kuri vēlas abonēt LBDS Svētdienskolu apvienības (SA) sagatavotu laikrakstu bērniem un ģimenēm

"Labas ziņas bērniem", lūgums pieteikties pie Ināras Roziņas (mob.25984069)


* Bērniem (9-12g) un vecākiem, kuri vēlas piedalīties LBDS SA rīkotajā sporta dienā Ventspilī 3. martā, lūgums

pieteikties pie Ināras Roziņas (mob.25984069) vai Māra Puzura (mob.20365477)

_______________________________________________________________________________________

*22. martā Ogres novada Kultūras centrā notiks GLS konference "Vadi vietā, kur esi”. GLS mērķis ir kristīgi

domājošu vadītāju izaugsme visā pasaulē, organizējot apmācības un sniedzot izcilāko līderu pieredzi gan no

kristīgās vides, gan no biznesa pasaules. Visus lektorus vieno izcilība un panākumi tajās jomās, par kurām viņi

uzņēmušies atbildību un izvirzījuši konkrētu mērķi (Mārcis Zanerips mob.22333460)

*Aicinājums parakstīties par Latvijas nepievienošanos "Stambulas konvencijai" Pēdējās nedēļas laikā katru

dienu ir parakstījušies 800 Latvijas iedzīvotāji, bet vēl nepieciešami ~ 1816 (pl. 10.40 18.02.2018) paraksti

 

***Ja ir līdzi internetbankas pieslēguma kodi, tad pēc Dievkalpojuma var parakstīties Draudzes kancelejā

(Inga Plūmīte mob. 26413587)

______________________________________________________________________________________________

*Lūgums lūgt par komandu un atnākušajiem uz Mālpils Alfu. Tieši trešdienās 19.00 (Jānis Biķis mob.29170433)

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr