Videolekcijas dziļākai Bībeles izpratnei
03.01.2018.

Sākot ar 11.janvāri Ogres Trīsvienības baptistu draudzē, Vidus prospektā 15 ikvienam ir iespēja apmeklēt videolekcijas, kuras palīdzēs augt Svēto Rakstu izpratnē! Sadarbībā ar Latvijas Bībeles Centru (LBC) katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā pl.19 būs iespēja uzzināt:

  • kā patstāvīgi studēt Bībeli;
  • vairāk par Bībeles kultūru un laiku;
  • labāk izpratīsi Jaunās Derības grāmatas.

Ja ir vēlme mācību vielu apgūt kā LBC neklātienes studentam, jāpiesakās pie Daiņa Pandara (28899025).  Aicinām arī pateikties un ar labprātīgo ziedojumu atbalstīt LBC darbu par iespēju izmantot video lekcijas!

Dievkalpojumu laiki:

svētdien plkst. 11:00

ceturtdien plkst. 19:00


Lūgšanas: 

trešdien plkst. 8:00 (vīriem)

svētdien plkst. 10:30 (visiem)

lūgšanu vakari mēneša trešajās piektdienās pl.21 (visiem)

 

Adrese:

Vidus prospekts 15, Ogre

 

Youtube   fb   dr